Klimaklokt!

Klimaet påverkar oss og me påverkar klimaet.

Klimaendringane vil påverka husa me bur i. Samstundes kan våre val og tiltak i husa gjera ein stor skilnad for klimaet i framtida.

Utstillinga KLIMAKLOKT! handlar om dette, og kjem med råd om:

  • Klimatilpassing – kva me kan gjera for å tilpassa oss eit varmare og våtare klima.
  • Klimagassreduksjon – kva me kan gjera for å redusera/minimera klimagassutsleppa.

Kan me læra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon?

Inderst i Jøssingfjorden, 1/4 Mil østenfor Ladestedet Soggendal, ere een mærkverdig Klippehvælving, Haahelleren.

Under denne Hvælving staa 3 Vaaningshuse med tilhørende Udhuse.

Kun sydlig Vind driver Regnen inn til Husene, som ellers står saa tørt, at Tag gjerne kunde undværes.

Egersundsposten, 1868


Om utstillinga KLIMAKLOKT!

Laga av: Museumstjenestene, i samarbeid med musea i Rogaland:

Etter idé av: Slöjd & Byggnadsvård, Västarvet.

Med støtte frå: Miljødirektoratet og Rogaland fylkeskommune.

Produsjonsår: 2020/2021.